508-948-3998

Maynard

Maynard Real Estate Listings
173 Main St #2, Maynard
 • Condominium
 • 3 Beds
 • 2.5 Baths
 • 2,100 SqFt

173 Main St #2, Maynard

$439,000
12 Brown St, Maynard
 • Single Family
 • 4 Beds
 • 2.5 Baths
 • 1,850 SqFt

12 Brown St, Maynard

$389,900
13 Deer Path #4, Maynard
 • Condominium
 • 2 Beds
 • 1.5 Baths
 • 2,162 SqFt

13 Deer Path #4, Maynard

$344,900
44 Brown St, Maynard
 • Single Family
 • 4 Beds
 • 1.5 Baths
 • 2,095 SqFt

44 Brown St, Maynard

$399,500 ↓ $11,000
15 George Rd, Maynard
 • Single Family
 • 3 Beds
 • 2 Baths
 • 2,380 SqFt

15 George Rd, Maynard

$449,000 ↓ $10,000
180 Summer St, Maynard
 • Single Family
 • 3 Beds
 • 2 Baths
 • 1,800 SqFt

180 Summer St, Maynard

$399,900 ↓ $15,000
3 Dettling Rd, Maynard
 • Single Family
 • 4 Beds
 • 3 Baths
 • 2,886 SqFt

3 Dettling Rd, Maynard

$569,000 ↓ $20,900
76 Waltham St, Maynard
 • Single Family
 • 3 Beds
 • 2 Baths
 • 1,464 SqFt

76 Waltham St, Maynard

$249,900 ↓ $20,000
19 Walnut St., Maynard
 • Single Family
 • 0 Beds
 • 1 Baths
 • 10,000 SqFt

19 Walnut St., Maynard

$325,000